Wednesday, May 5, 2010

Maruti SX4 Prices

Maruti SX4
Maruti SX4
Maruti SX4 Prices:

Maruti SX4 AT:

Rs 750,000 Maruti SX4 AT Price in new Delhi

Maruti SX4 Vxi BSIII :

Rs 646,126 Maruti SX4 Vxi BSIII price in new Delhi

Maruti SX4 Zxi BSIII :

Rs 714,129 Maruti SX4 Zxi BSIII price in new Delhi

Maruti SX4 Zxi with Leather BSIII:

Rs 747,651 Maruti SX4 Zxi with Leather BSIII price in new Delhi

1 comment: